I en värld som allt mer präglas av internationalisering, eller globalisering som det heter idag, där problemen och utmaningarna inte följer nationsgränserna är det naturligt att det regionala samarbetets
betydelse ökar. Och eftersom Norden sannolikt är
den mest integrerade regionen i världen är det inte
mer än logiskt att de fem nordiska länderna intensifierar sitt samarbete...