Foreningerne Nordens Forbund er koordineringsorgan for foreningernes aktiviteter, og Forbundets sekretariat administrerer foreningernes fælles projekter og repræsenterer foreningerne i kontakterne med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Foreningerne Nordens Forbund vil bidrage til en aktiv samfundsdebat, påvirke det officielle nordiske samarbejdes beslutningstagere og tage initiativer, der kan medvirke til at fordybe det nordiske samarbejde indadtil og udadtil, fremme fri bevægelighed i Norden og kontakten mellem de nordiske borgere.

Forbundet vil følge det nordiske samarbejdes udvikling og forsøge at være på forkant i beslutningsprocesserne for herved at kunne udøve maksimal påvirkning. Forbundet vil ligeledes fortsat udvide sit nordiske netværk med henblik på at udbrede viden om det nordiske samarbejde og for at fremme medborgernes og organisationernes nordiske samarbejde. Forbundet vil også tilskynde til nordisk samageren i forhold til omverdenen samt ikke mindst forholde sig til globaliseringsprocessen og globaliseringsarbejdet i de nordiske lande. Forbundet agerer for at de nordiske lande forholder sig åbent og inkluderende til sin omverden.

Forbundet stræber efter samarbejde med organisationer og andre aktører med relevant ekspertise for at opnå optimale resultater.

De nationale Foreningers formænd udgør Forbundets præsidium.

Mission

Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger og Foreningerne Nordens Ungdom (FNU). Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningernes fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige nordiske samarbejde på alle niveauer og arbejde for tættere samarbejde mellem de nordiske lande.

Vision

Forbundets vision er:

  • at skabe et stærkere Norden for alle af Nordens medborgere ved at arbejde for en mere integreret region/Nordisk forbundsstat
  • at styrke Norden som region globalt ved at arbejde for en mere integreret region/Nordisk forbundsstat

Værdier

Forbundet arbejder på grundlag af de værdier som bærer den nordiske samfundsmodel; tillid, frihed under ansvar, åbenhed og inkludering, tolerance, ligestilling og demokrati samt respekten for traditionen for at foretage dialog med medborgerne i de demokratiske institutioner.