Nordiske Forfatterbesøg i Baltikum (2018-19)

Projektet i Estland, Letland og Litauen (til tider også Hviderusland) ligner projektet i Norden. Her får skoleelever og -lærere også mulighed for at møde en nordisk forfatter i undervisningen, men møderne bliver ofte afholdt på engelsk. I Baltikum har projektet et videre mandat, hvorfor der ligeledes arrangeres nordiske forfatterbesøg for et mere voksent publikum på biblioteker, kulturhuse eller lignende, ligesom projektet giver mulighed for afholdelse af skriveværksteder og andre slags litteraturbegivenheder. Til eksempel kan det nævnes, at der arrangeres et kreativt skriveværksted på øen Kihnu i Estland i 2019.

Nordiske Forfatterbesøg i Baltikum bliver arrangeret af Nordisk Råds kontorer i henholdsvis Estland, Letland og Litauen, mens Foreningerne Nordens Forbund (FNF) har det administrative ansvar for projektets økonomi. Projektet bliver finansieret af Nordisk Ministerråd, Østersørådet (Council of the Baltic Sea States) og Nordplus.

Nordiske Forfatterbesøg i Norden (2011-18)

I projektet Nordiske Forfatterbesøg (2011-2018) fik elever og lærere i hele Norden mulighed for at få et personligt møde med en nordisk forfatter fra et andet nordisk land. På denne måde blev litteraturen i undervisningen mere levende og inspirerende og samtidigt stimuleredes den nordiske sprogforståelse hos eleverne ved at eleverne fik mulighed for at høre et andet nordisk sprog (10-18 år). Gennem samtale og personlig kontakt med forfatterne, var formålet, at eleverne skulle inspireres til også at læse og skrive selv, ligesom skolerne skulle få et spændende undervisningsindslag.

Projektet havde et særligt fokus på de nominerede til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

Nordiske Forfatterbesøg blev arrangeret af Foreningerne Norden i alle nordiske lande, mens Foreningerne Nordens Forbund (FNF) havde det administrative ansvar for projektets økonomi. Projektet blev finansieret af Nordens Hus i Reykjavík/Nordisk Ministerråd og VOLT/Nordisk Kulturkontakt.

Logo til Sqauespace.png